forvaltningsakt

Artikelstart

Forvaltningsakt, en offentlig forvaltningsmyndigheds afgørelse. Den typiske forvaltningsakt er en udtalelse fra en forvaltningsmyndighed, statslig eller kommunal, som over for en borger ensidigt bestemmer, hvad der skal være ret i et konkret foreliggende tilfælde. En forvaltningsakt er rettet til en bestemt person eller en bestemt gruppe personer og kan fx være visse påbud og forbud efter Miljøbeskyttelsesloven, skatteansættelse af den enkelte borger, dispensation fra en lokalplan m.m. Uden for begrebet forvaltningsakt falder forvaltningens interne beslutninger om fx overflytning af beløb fra en konto til en anden og uforbindende udtalelser i form af henstillinger, vejledning og rådgivning.

Der kan bl.a. sondres mellem begunstigende og bebyrdende forvaltningsakter. En forvaltningsakt indeholder en konkret afgørelse i modsætning til en anordning, bekendtgørelse, regulativ mv., der udgør generelle regler udstedt af en forvaltningsmyndighed. Af og til kaldes sådanne regler dog generelle forvaltningsakter. Når en myndighed træffer en forvaltningsakt eller forvaltningsafgørelse, har den berørte borger en række rettigheder i henhold til Forvaltningsloven, fx ret til at blive hørt inden afgørelsen og ret til en begrundelse.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig