Forvaltningsaftale, aftale mellem en offentlig forvaltningsmyndighed, fx en kommune, og en anden myndighed eller en privat borger. En forvaltningsaftale kan være af privatretlig karakter, fx en aftale om salg af en kommunal byggegrund. Aftalen kan også være af offentligretlig karakter, hvilket er tilfældet, hvis fx en myndighed undtagelsesvis indgår en aftale med en borger som et alternativ til at udstede en forvaltningsakt, fx aftale om erstatning i forbindelse med ekspropriation.