Forureningsindikator, organisme, hvis tilstedeværelse eller fravær er indikator for miljøets grad af forurening; giver i modsætning til en kemisk prøve ofte mere end et øjebliksbillede. Hvis der fx er mange rottehaler (larver af svirrefluer, Eristalis) i et vandløb, indikerer det en høj forureningsgrad og iltsvind.