Forudbetalingskøb, prænumerationskøb, den form for køb, hvor det aftales, at købesummen skal betales forud, dvs. før varen leveres.