Fortvivlelse, et centralt begreb i Søren Kierkegaards forfatterskab; hovedtemaet i Sygdommen til Døden (1849), idet den sygdom, som titlen henviser til, er fortvivlelse. Kierkegaard definerer i denne bog fortvivlelse som en sygdom i selvet. At et menneske fortvivler, vil med andre ord sige, at dets forhold til sig selv er et misforhold. Kierkegaard skelner mellem tre former for fortvivlelse: fortvivlet ikke at være sig bevidst at have et selv, fortvivlet ikke at ville være sig selv og fortvivlet at ville være sig selv. Han hævder samtidig, at "Formelen for al Fortvivlelse" er fortvivlet at ville af med sig selv.