Fortsættelsessygekasse, frivillig privat sygeforsikring, som ophørte i 1973 med indførelsen af den offentlige sygesikring. Fortsættelsessygekasserne ydede tilskud til lægehjælp og sygehusbehandling efter samme principper som nu Sygeforsikringen "danmark".