Fortolkning, udlægning af tekster. Se Bibelen (bibelfortolkningens historie); se desuden litteraturforskning og hermeneutik.