Fortissimo, (ital. 'meget kraftigt', af forte), musikalsk foredragsbetegnelse for en styrkegrad, der er højere end forte; noteres ff.