Fortegningsret, tegningsret, ret til for et aktie- eller anpartsselskabs aktionærer eller anpartshavere forholdsmæssigt at nytegne de aktier eller anparter, som selskabet udbyder i forbindelse med en udvidelse af aktie- eller indskudskapitalen. Fortegningsretten kan fraviges, hvis de nye aktier eller anparter udstedes til markedskursen (i modsætning til en favørkurs), eller hvis de tilbydes selskabets medarbejdere til en favørkurs. Aktionærerne kan modtage omsættelige beviser for deres fortegningsret, som kan videresælges i form af såkaldte tegningsretter.