Forte, (samme ord som fortov), gade, før udskiftningen den udyrkede jord, der lå mellem gårdene i landsbyerne. Alle medlemmer af bylavet havde fælles ejendomsret til forten og dermed lige ret til at udnytte den. Forten måtte ikke bebygges uden særlig tilladelse fra bylavet; den brugtes fx til tøjring af unge kreaturer.