Fortalelse, type af fejlhandling, hvor en ubevidst hensigt fremkalder en fejl i et sprogligt udsagn, som derved får et andet, ofte det stik modsatte, indhold end det bevidst tilsigtede.