Forsyningstropper, våbenart i hæren, som opstiller og uddanner støtteenheder til brigader, divisioner og korps og omfatter transport-, reparations-, bjergnings- og sanitetsenheder samt militærpoliti.