Forsvarsvold, række af lave, langstrakte volde med tilhørende voldgrave. Forsvarsvolde findes rundt om i Danmark, overvejende i Jylland. Kun få er arkæologisk undersøgt og endnu færre dateret. Blandt de bedst undersøgte er Olgerdiget ved Tinglev og Æ vold ved Rødekro, begge fra 200-t. e.Kr., samt Trældiget ved Kolding og Dandiget nord for Randers, begge antagelig fra jernalderen. Jernalderens forsvarsvolde sættes almindeligvis i forbindelse med den uro, der synes at have været i 200-400-t. bedømt ud fra andre arkæologiske fund.