Forsvarskommissioner, kommissioner, der er nedsat af regeringen for at overveje ordningen af forsvaret, og hvis betænkninger har dannet grundlag for forsvarslove. Siden folkestyrets indførelse har forsvarets ordning været det politiske spørgsmål i Danmark, som partierne har haft vanskeligst ved at nå til enighed om. Der har i alt været nedsat syv forsvarskommissioner. Den første blev nedsat i 1866 efter tabet af hertugdømmerne i 1864 (Lovene om Hærens og Søværnets ordning af 1867). Den næste nedsattes i 1902 (Lovene om Hærens og Søværnets Ordning af 1909). Efter 1. Verdenskrig blev i 1919 en tredje nedsat (Lovene om Hærens og Søværnets Ordning af 1922). Efter 2. Verdenskrig nedsattes forsvarskommissioner i 1946 og 1950 (Lov om forsvarets ordning af 1950) og i forbindelse med Det Radikale Venstres regeringssamarbejde med Venstre og Det Konservative Folkeparti i 1969 og 1988 (Lov om forsvarets formål af 1993). I 1997 nedsatte regeringen Nyrup Rasmussen en forsvarskommission, der skulle forberede grundlaget for forsvarets fortsatte udvikling ind i 2000-t. Formålet var at afveje forsvaret af nærområdet i forhold til den internationale indsats og danne udgangspunkt for forsvarsforliget 2000-04.