Forstøvningstørring, spraytørring, tørring ved findeling i en varm luftstrøm af tørregods, der sædvanligvis er en opløsning eller en vællingagtig blanding. Findelingen i dråber sker enten ved spredning fra en roterende skive eller ved indsprøjtning igennem dyser. Dråberne rammes af den varme tørreluft og holdes så vidt muligt svævende, indtil de er blevet til tørt pulver. Forstøvningstørring er meget anvendt ved fremstilling af vaskepulver, mælkepulver og pulverkaffe.