Forslimning, opsvulmen af cellevæggen hos planter under samtidig optagelse af vand; skyldes indholdet af slimstoffer. Slimstoffer er forskellige kulhydrater, der danner slimede opløsninger med vand. Forslimning forekommer bl.a. hos visse alger, men også hos fx karse, hvis frø bliver slimede i det yderste af frøskallens cellelag, samt hos hør, hvis frø udvikler pektinslim. Forslimning kan have betydning for frøspredning, for fastholdelse af frø og som vandreservoir.