Forskydningsmodul, G-modul, mål for et elastisk materiales stivhed over for forskydning. Påvirkes et lille kasseformet legeme af materialet med forskydningsspændinger τ, vil den rette vinkel mellem planerne ændres med τ/G. Værdierne af G er mellem E/3 og E/2, hvor E er elasticitetsmodulet. Se også Hookes lov og elasticitet.