Forskningsreaktor, forsøgsreaktor, kernereaktor, hvis primære formål er produktion af neutroner til forsøg. Den danske forskningsreaktor DR 3 på Forskningscenter Risø, der blev lukket 2000, blev benyttet til materialeforskning, men også til fremstilling af radioaktive isotoper til industri og forskning samt til neutronbestråling af meget rent silicium til fremstilling af halvlederkomponenter.