Forskerskole, organisatorisk enhed, hvori offentlige og private forskningsinstitutioner og -virksomheder samarbejder om at sikre et større antal ph.d.-studerende inden for klart identificerede områder en uddannelse på højt internationalt niveau. De første forskerskoler etableredes af Danmarks Grundforskningsfond i 1997.