Forsikringsselskabets pligter er at udbetale erstatning til forsikringstageren eller andre, når der er indtrådt en dækningsberettiget forsikringsbegivenhed – eller sagt på en anden måde – når der er sket en skade, som er dækket af forsikringen.