Forsikringspligt er en lovbestemt pligt til at tegne forsikringer inden for en række retsområder. Der er forsikringspligt indenfor bl.a. Arbejdsskadeloven, Færdselsloven, Jagtloven og Hundeloven, hvor der påhviler forsikringstageren et objektivt ansvar.