Forsikringsmægler, erhvervsdrivende, der på forsikringssøgendes vegne indhenter tilbud hos forsikringsselskaber for at opnå den bedst mulige forsikringsdækning mht. både pris og vilkår; benyttes især af erhvervsvirksomheder med et stort forsikringsbehov. Forsikringsmægleres virksomhed er reguleret i Lov om forsikringsformidling.