forsikringsbegæring

Artikelstart

Forsikringsbegæring er et skema/dokument, hvor en kunde anmoder forsikringsselskabet om at tegne en forsikring. Kunden giver forsikringsselskabet de oplysninger, som danner grundlag for forsikringens art, størrelse, risiko, antagelsesvilkår og præmie. Forsikringsbegæringen vil normalt indeholde oplysninger om kunden, samt omfatte en række spørgsmål, som kunden skal besvare til belysning af risikoforholdene, fx helbredsforhold. Disse spørgsmål har kunden lovmæssig pligt til at besvare i nøje overensstemmelse med de faktiske forhold.

Oplysninger om helbredsforhold

Forsikringsselskabet må ikke i forbindelse med eller efter indgåelse af forsikringsaftaler anmode om, indhente eller modtage og bruge oplysninger, der kan belyse en kundens arveanlæg og risiko for at udvikle eller pådrage sig sygdomme, herunder kræve undersøgelser, som er nødvendige for at tilvejebringe sådanne oplysninger. Det gælder dog ikke oplysninger om den pågældendes nuværende eller tidligere helbredstilstand.

Forsikringsaftalen kommer i stand, ved, at forsikringsselskabet accepterer kundens forsikringsbegæring, enten i form af et antagende svar eller eventuelt blot ved fremsendelse af en police til forsikringstageren. Et forsikringsselskabs afslag på at tegne en forsikring som begæret og forsikringsselskabets opsigelse af en forsikringsaftale skal efter anmodning begrundes over for kunden.

Kommentarer (1)

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig