Forsikring - dansk forsikringshistorie, Forsikringsvæsenet opstod i Danmark inden for tre forskellige brancher, nemlig bygningsbrandforsikring, anden skadesforsikring og livsforsikring.