Forseelse, mindre alvorlig lovovertrædelse, se forbrydelse.