Forsan et hæc olim meminisse juvabit, (lat.), måske vil vi engang glædes ved at mindes dette.