Forsøgsundervisning, systematisk afprøvning af bestemte undervisningsmetoder og -principper med henblik på at opnå bedre undervisningsresultater. Se pædagogisk udviklingsarbejde og skole (skoleforsøg).