Forsøgsgymnasium, se gymnasium, pædagogisk udviklingsarbejde og skole (skoleforsøg).