Forsøgsetik, sundhedsvidenskabelig etik omfattende forsøgspatienters og sunde forsøgspersoners rettigheder, se videnskabsetik.