Forpufning, relativt langsom kemisk omdannelse af sprængstof, idet den kemiske reaktion forplanter sig gennem sprængstoffet som følge af varmeledning og deraf forårsaget temperaturstigning. Forpufningen forplanter sig med en hastighed på få meter pr. sekund til forskel fra eksplosion, hvor den kemiske reaktions udbredelse i sprængstoffet skyldes en chokbølge med en hastighed på flere tusinde meter pr. sekund.