Forpost, tidligere anvendt militær betegnelse for post, postering eller fremskudt styrke, der blev udsendt i retning af fjenden for at sikre egne styrker mod overraskende angreb.