Forpligtelsen i obligationsretten vil normalt udspringe af en gensidig bebyrdende kontrakt, fx køb, leje m.v., eller en ensidig bebyrdende kontrakt, fx gaveløfte, testamente, kautionsløfte m.v. Foreligger der en gyldig kontrakt mellem parterne, er udgangspunktet, en fortolkning af kontraktgrundlaget. Hvis ikke tvisten eller spørgsmålet kan løses via en fortolkning, foretages der en udfyldning (aftalesupplering) af kontrakten efter den retsdogmatiske metode i henhold til den eller de relevante retskilder i national ret.