Formular, (af lat. formularis, af formula 'formel, regel'), kort fast udformning af en erklæring, en forskrift eller et udfyldningsskema. I juridisk sprogbrug betegner formular eller standardformular et sæt aftalevilkår, der er udarbejdet forud for forhandling om indgåelse af aftale. Formularer udfærdiges med henblik på at regulere en flerhed af transaktioner af en bestemt art og nedfældes i et trykt dokument. Formularer kendes fra mange brancher og erhverv, fx handel med biler, radioer og fjernsyn og hårde hvidevarer, og fra forsikringsområdet. Formularer letter det praktiske arbejde ved indgåelse af aftaler. Når parter i et aftaleforhold påberåber sig hver sin formular, opstår den juridiske problemstilling, der kaldes the battle of the forms.