formuestatistik

Formuestatistik, statistik, som har til formål at belyse formueudvikling. Regelmæssige opgørelser af familiers og husstandes formuer sker med udgangspunkt i de skattepligtige formuer, sådan som de oplyses i de årlige selvangivelser. Heri indgår værdien af privat bolig, af erhvervsformue og af værdipapirer. Derimod indgår værdien af privat indbo eller af retten til fremtidige udbetalinger af pension eller livsforsikringer ikke. Formueskattens ophør fra 1998 betød også ophør af statistikkens hovedkilde. Formuestatistikken har herefter været indstillet, men Danmarks Statistik undersøger mulighederne for at genoptage statikken med brug af andre kilder.

Den danske nationalformue er blevet opgjort i enkelte år, senest for 1985, hvor Skattedepartementet skønnede den til ca. 2000 mia. kr. brutto og 1800 mia. kr. netto. Den væsentligste del af nationalformuen, værdien af den faste realkapital, opgøres regelmæssigt. Heri indgår erhvervenes beholdning af produktionsmidler, fx bygninger, anlæg og maskiner, som er varige, reproducerbare goder. Værdien af ikke-reproducerbare goder, fx landbrugsjord og råstoffer, samt husholdningernes beholdning af langvarige forbrugsgoder indgår ikke. Se nationalregnskab.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig