Formueret er regler om de pligter og rettigheder, der udspringer af retten til at disponere over sin formue. Man sondrer almindeligvis mellem ejendomsrettigheder, hvor retten angår en genstand, uanset hvem der ejer den, og obligationsrettigheder, hvor retten kan gøres gældende mod personen, uanset hvilke genstande vedkommende har.