Formueforbrydelse, fællesbetegnelse for forbrydelser, der indebærer en krænkelse af offerets formuesfære, fx tyveri, hærværk og brandstiftelse. En formueforbrydelse kan tillige krænke andre interesser; fx kan brandstiftelse skabe livsfare. Formueforbrydelser er ikke begrænset til forbrydelser, som gerningsmanden begår med berigelse for øje, men berigelsesforbrydelser er også formueforbrydelser.