Formindsket, anvendes i musikken om et diatonisk interval, der er reduceret med et kromatisk halvtonetrin, og tillige om en akkord, der er opbygget af små tertser; jf. forstørret.