Formalisme, begreb inden for etikken. Formalisme er det standpunkt, at kriteriet for en handlings etiske natur ikke har at gøre med handlingens hensigt, men derimod beror på, om viljen alene er bestemt af en almengyldig lov; se Immanuel Kant.