Formaling, findeling af faste stoffer. Formaling af brødkorn i en mølle er det ældste eksempel. Formaling er en vigtig operation i mange industrier: cement, mineraludvinding, kraftværker (kulstøvfyring) og mange flere. Formalingsmaskiner kan have mange forskellige udformninger. Et vigtigt eksempel er kuglemøllen: I en roterende, vandret- eller skråtliggende cylinder ligger et lag af malelegemer, som kan være støbejerns- eller stålkugler eller korte stålcylindre. I ældre tid brugtes runde sten. Ved møllens rotation løftes malelegemerne op ad den ene side, hvorfra de ruller ned. Malegodset bearbejdes ved malelegemernes stød mod hinanden og imod møllens vægge. Se også desintegrator, hammermølle, kollergang og valsemølle.