Forlystelsesafgift, forlystelsesskat, afgift til staten af entréindtægten ved forestillinger i teatre, varietéer, cirkus, biografer o.l. (offentlige forlystelser i lovens forstand). Afgiften indførtes i Danmark i 1911 og blev en ganske betydelig indtægtskilde for staten. Biografer var pålagt den største afgift (fra 1920 40%, fra 1946 60%). Afgiften bortfaldt for teatre i 1950 og afskaffedes helt i 1964.