Forlegering, metallegering, som ikke anvendes direkte, men bruges til at tilsætte afmålte mængder af en legeringsbestanddel til smeltet metal. Forlegeringen består af det aktuelle grundmetal med et højt og kendt (analyseret) indhold af den eller de ønskede bestanddele, som dermed kan indlegeres lettere og i mere præcis mængde end ved direkte opløsning. Fx bruges en række jern-forlegeringer, bl.a. ferrochrom, ferromangan og ferrosilicium, til fremstilling af specialstål, rustfrit stål og støbejern.