Forlagssystemet, industriel organisationsform, hvor arbejderen er beskæftiget i sit hjem eller i eget værksted, men modtager ordrer og råvarer samt eventuelle redskaber fra en fast arbejdsgiver, kaldet forlæggeren. Finansieringen af produktionen og salget af de færdige varer varetages af forlæggeren. Forlagssystemet var et væsentligt element i den protoindustrielle udvikling og især udbredt inden for europæisk tekstilindustri ca. 1600-1850; systemet fungerer stadig inden for visse brancher i både i- og ulande. Se industri.