Forlagsbind, ensartede indbindinger udført for bogforlaget til en bogs hele oplag eller dele deraf. Kvalitetskrav til bindmaterialer og til den tekniske fremstilling af holdbare og slidstærke forlagsbind beskrives i den danske og internationale standard DS/ISO 11800: 2000 Information og dokumentation. Krav til indbindingsmaterialer og -metoder til bogproduktion. Se også bogbind, komponeret bind og partibind.