Forlag, bogbranchens producerende led, se bogforlag.