Forladt arv, arv, som der ikke er arvinger til efter loven eller efter testamente, se statens arveret.