Forkyndelse, (gr. kerygma 'prædiken'), offentlig kundgørelse af en vigtig begivenhed eller beslutning, især den kristne prædiken til alverden. Jesus og apostlene optræder som forkyndere, da de ikke meddeler ny viden om Gud, men indvarsler en længe ventet begivenhed, gudsrigets komme. I nyere teologi har man fremhævet forkyndelsens begreb for at overvinde den skolastiske teologis omdannelse af kristendommen til et læresystem. Se også kerygma.