Forkulning, organisk materiales omdannelse til kul ved ophedning uden luftens adgang. Under processen afgiver materialet gasser og ofte tjæredampe, som indeholder det oprindelige materiales ilt, brint mv. og en del af dets kulstofindhold. Den forkullede rest vil indeholde materialets askebestanddele. De vigtigste tekniske eksempler er fremstillingen af trækul og koks. I det sidste tilfælde er råmaterialet stenkul, og processen kaldes en forkoksning.