Foris positi, (lat.), de uden for døren stillede, dvs. de af kirken udstødte.