Forilter, ældre betegnelse for oxider, hvor det til oxygen bundne grundstof ikke har det højeste oxidationstrin. Et eksempel er kobberforilte, Cu2O (kobber(I)oxid), hvor kobber har oxidationstrin +1. I oxidet CuO (kobber(II)oxid) har kobber det højeste oxidationstrin (+2). Se også oxider.