Forhug, militær betegnelse for en vejspærring, der er udført ved langs vejen at fælde træer, således at de falder skiftevis over hinanden med trækronerne vendt mod fjenden; forhug udbygges ofte med pigtråd og miner for at vanskeliggøre rydning.